Kontakt

Václav Dvořák

IČ: 08910766

Nejsme plátci DPH

Mobil: 606546186

Email: ubytovanicep@seznam.cz


Provozní řád ubytování CEP:

Adresa: Cep 48 PSČ: 379 01 Třeboň

Pro zajištění bezpečného provozu a zdraví neohrožujícího prostředí v prostorách Chalupy, vydáváme tento Provozní řád, který je závazný v rozsahu seznámení pro všechny osoby zdržující se v prostorách domu.

 • Host je povinen při ubytování předložit platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, ze kterého budou zapsány údaje do Domovní knihy. Poté budou vydány klíče od celé budovy.
 • Host převzetím klíčů od apartmánu bere na vědomí tento Provozní řád v plném rozsahu a vyjadřuje s ním bezvýhradný souhlas.
 • Host je povinen udržovat pořádek, čistotu a dodržovat ustanovení tohoto Provozního řádu. V případě hrubého porušení, má poskytovatel ubytování právo odstoupit od smlouvy, před uplynutím dohodnuté doby.
 • Při příjezdu je host povinen se v prostorách apartmánu přezout do čisté domácí obuvi a udržovat prostory chalupy v čistotě.
 • Vzhledem k zaměření ubytování je stanoven noční klid po dobu od 22:00 do 7:00 hodin.
 • Rozměrná sportovní vybavení, zejména jízdní kola, není dovoleno vnášet do apartmánu. K jejich uskladnění slouží stojan na kola a zahradní bouda před chalupou (hlídáno bezpečnostní kamerou).
 • V apartmánu je zakázáno přemisťování nábytku a používání nábytku k jiným účelům, než je určen.
 • V apartmánu je zakázáno shromažďování více osob, než pro kolik je určen.
 • V celém pobytu platí zákaz pobytu domácích zvířat.
 • Ve všech prostorách apartmánu je přísný zákaz kouření
 • Děti do 15-ti let musí být pod dozorem dospělých a dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dítětem, nebo za zranění dětí ve vnitřních i venkovních prostorách chalupy.
 • Host je povinen při odchodu z chalupy zkontrolovat, že nikde neteče voda, zhasnout světla, uzavřít okna, uzamknout vchodové dveře.
 • Host je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně odložených věcí v zaparkovaných vozidlech.
 • Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit provozovateli chalupy či jiné osobě nebezpečí požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit. vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátit hrozící nebezpečí.
 • Ve všech prostorách penzionu není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Toto se netýká elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holících, případně masážních strojků, sušičů vlasů, apod.).

Rezervace a storno:

Způsob platby:

Pro závaznou rezervaci je nutné zaplatit 50% z celkové ceny převodem na účet, záloha na rezervaci je nevratná. Z důvodu zavedení EET je potřeba nejpozději den před příjezdem uhradit převodem na účet zbývajících 50 % z celkové částky za ubytování.Záloha bude požadována vždy kromě případů, kdy je pobyt rezervován 5 a méně dnů před nástupem.

Záloha 50% musí být uhrazena nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení závazného potvrzení rezervace, pokud nebude záloha ve stanovené lhůtě uhrazena, rezervace zaniká.

V případě předčasně ukončeného pobytu nevzniká nárok na vrácení peněz.

Odpovědnost za škody:

Parkování vozidel hostů je umožněno na vlastním pozemku před budovou Chalupy. Poskytovatel ubytování nezodpovídá za krádež osobních věcí a jiných cenností ponechaných v automobilech a také neručí za cennosti ani peníze odložené v neuzamčených prostorách Chalupy.

Vážení hosté, žádáme vás tímto o dodržování pokynů uvedených v provozním řádu a věříme, že se výše uvedená omezení setkají s vaším pochopením.

Přejeme vám příjemný a ničím nerušený pobyt v naší chalupě!